مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

اتاق گفتگو ( سوالات عمومی)

 
   
 
Captcha  

سوال

زمان راه اندازی سایت را اعلام کنید

زمان

هر تجربه اي در خصوص كاهش وزن داريد بنويسيد. مثلا روش هايي كه فكر مي كنيد براي كاهش وزن موثر هستند و يا خودتان تجربه كرده ايد يا فردي را مي شناسيد كه تجربه كرده است. پس هدف ما جمع آوري اطلاعات نادرست نيست بلكه جمع آوري تجربيات شماست...