مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

مصرف زردچوبه براي سرطان پروستات مفيد است. اصل مقاله در ژورنال بين المللي Nutrition and Cancer چاپ شده است. براي مطالعه اصل مقاله مي توانيد به كتابخانه كنگره پزشكي آمريكا به آدرس زير مراجعه نماييد. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26771294

Nutr Cancer. 2016 Jan;68(1):77-85
Effect of Curcumin Supplementation During Radiotherapy on Oxidative Status of Patients with Prostate Cancer: A Double Blinded, Randomized, Placebo-Controlled Study


Hejazi J, Rastmanesh R, Taleban FA, Molana SH, Hejazi E, Ehtejab G, Hara N

Abstract

Curcumin is an antioxidant agent with both radiosensitizing and radioprotective properties. The aim of the present study was to evaluate the effect of curcumin supplementation on oxidative status of patients with prostate cancer who undergo radiotherapy. Forty patients treated with radiotherapy for prostate cancer were randomized to the curcumin (CG, n = 20) or placebo group (PG, n = 20). They received curcumin (total 3 g/day) or placebo during external-beam radiation therapy of up to 74 Gy. Plasma total antioxidant capacity (TAC) and activity of superoxide dismutase (SOD), catalase, and glutathione peroxidase (GPx) were measured at baseline and 3 mo after radiotherapy completion. Analysis of covariance was used to compare the variables between groups following the intervention. Serum PSA levels and MRI/MRS images were investigated. In CG, TAC significantly increased (P < 0.001) and the activity of SOD decreased (P = 0.018) after radiotherapy compared with those at baseline. In CG, however, the activity of SOD had a significant reduction (P = 0.026) and TAC had a significant increase (P = 0.014) compared with those in PG. PSA levels were reduced to below 0.2 ng/ml in both groups, 3 mo after treatment, however, no significant differences were observed between the 2 groups regarding treatment outcomes.

..


نظرات

 
   
 
Captcha