مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

از آنجاييكه سرمنشا بسياري از بيماري ها يكي است و يا الگوي آسيب زايي بسياري از بيماري هاي همپوشاني دارد اين احتمال وجود دارد كه بتوان با يك نسخه يا روش مشابه بسياري از بيماري ها را درمان كرد.... براي مطالعه اصل مقاله مي توانيد به كتابخانه كنگره ملي آمريكا به آدرس زير مراجعه نماييد https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842002

فرضيه دكتر راست منش و همكاران در خصوص درمان بيماري ها با يك نسخه واحد

Med Hypotheses. 2012 Oct;79(4):553-4
Common pathologic pathways: a single prescription dream
Hejazi J, Rastmanesh R, McCarty MF


نظرات

 
   
 
Captcha