مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

مصرف آب كرفس و برخي غذاها ممكن است باعث تشديد حساسيت به نور آفتاب در افراد مبتلا به لوپوس بشود... براي مطالعه اصل مقاله مي توانيد به كتابخانه كنگره ملي آمريكا به آدرس زير مراجعه نماييد https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21768171

فرضيه دكتر راست منش و پروفسور آلن بائر از كينگ كالج در خصوص رابطه تشديد لوپوس با مصرف فورانوكومارين هاي موجود در برخي غذاها و ميوه ها مانند انجير و گريپ فروت

Lupus. 2011 Oct;20(10):1005-9
Possible augmentation of photosensitivity by dietary furanocoumarins in patients with systemic lupus erythematosus
Rastmanesh R1, Baer A


نظرات

 
   
 
Captcha