مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

در اين مقاله دكتر راست منش به نورولوژيست ها يادآوري مي كند كه تئوري كلاسيك دوپامين زياده از حد حاكم شده است و مانع از تحقيقات لازم در ساير جنبه هاي محتمل بيماري بيش فعالي گرديده است... براي مطالعه اصل مقاله مي توانيد به كتابخانه كنگره ملي آمريكا به آدرس زير مراجعه نماييد https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21432601

فرضيه دكتر راست منش و هشدار ايشان در خصوص اينكه فرضيه دوپامين در بيماري بيش فعالي چقدر باعث انحراف از اصل موضوع شده است...

Atten Defic Hyperact Disord. 2010 Nov;2(3):149-57
Drug policy and treatment bias due to the dopamine-deficit theory of child attention-deficit hyperactivity disorder
Rastmanesh R

Abstract

Abnormal dopamine (DA) transporter functioning has long been suspected to be involved in attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). My extensive search on theories concerning ADHD included: CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, ERIC, PsycINFO, Complementary and Alternative Medicine-specific databases, Informit, JST, plus grey literature and trial registries from inception to May 2010. A new understanding of ADHD pathophysiology is required. DA-deficit theory of ADHD is insufficient to cover critical aspects of ADHD pathology and medication. The dominance of this theory discourages the human and financial investments needed to explore alternative theories and has caused an evident bias in health and drug policies. A combined theory of altered DA and serotonin (5HT), deficit DA, and weakened prefrontal cortex (PFC) circuits may serve as a good alternate to DA-theory alone. This combined theory may influence the future of drug polices, pharmaceutical investments, treatment options, and drug developments.A


نظرات

 
   
 
Captcha