مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

در يكي از مشهورترين فرضيات آرتريت روماتوئيد، دكتر راست منش مكانسيم هاي سلولي، درون سلولي، و هورموني جديد دخيل در پيدايش و تشديد و درمان اين بيماري را در مجله انگليسي زبان فرضيات پزشكي به جامعه پزشكي ارائه مي نمايند. راي مطالعه اصل مقاله مي توانيد به كتابخانه كنگره ملي آمريكا به آدرس زير مراجعه نماييد https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19560875 به اين فرضيه مشهور، در سكه تاب انگليسي زبان زير استناد شده است: Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Diseases By Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy كتاب Potassium Nutrition: In Heart Disease, Rheumatoid Arthritis, Gout, Diabetes ... By Charls Weber, MS كتاب Psoriasis: Causes, Treatments, and Pathological Models Jessica Jean, Martha Estrella Garcia-Perez, Simon Guerard, Roxane Pouliot

فرضيه مشهور كورتيزول-پتاسيم دكتر راست منش در آرتريت روماتوئيد

Med Hypotheses. 2009 Oct;73(4):564-8
Hypothetical hormonal mechanism by which potassium-rich diets benefit patients with rheumatoid arthritis
Rastmanesh R


نظرات

 
   
 
Captcha