مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

رعايت رژيم به اين معني نيست كه تنها گرسنگي بكشيم يا حتي كمتر بخوريم. رعايت رژيم يعني اينكه برنامه غذايي را به درستي اجرا كنيم

چطور براي رسيدن به كاهش وزن دلخواه در طي دو هفته به خود كمك كنيم؟

فرض كنيد مي خواهيد طي دو هفته 2 كيلو وزن كم كنيد. در اين صورت، هر هفته چقدر بايد وزن كم شود؟ معلوم است، يك كيلو!


چگونه عمل كنيم؟


شما بايد با رعايت كامل رژيم و ساير توصيه ها، راس هر هفته روي ترازو برويد. اگر يك كيلوي دلخواه، حاصل شد؛ كه خوب يعني به هدف دلخواهمان رسيده ايم. اگر بيشتر از يك كيلو كم شده باشد كه خدا را هم شكر مي كنيم! ولي اگر يك كيلوي دلخواه، كم نشده باشد؛ به اين نتيجه مي رسيم كه اين رويه اي كه پيش گرفته ايم براي رسيدن به هدف مان كافي نبوده و بايد هفته بعد آنقدر رژيم را بهتر رعايت كنيم و لازم شده فعاليت را هم بيشتر كنيم تا از اين بدن در هر دو هفته 2 كيلو يا نزديك به 2 كيلو را كم كنيم. اينكه هر روز روي ترازو برويم، جز اينكه نوسانات وزن را ببينيم (كه بعضا به 5-3 كيلو هم بالغ مي شوند)، هيچ حاصلي ندارد، اينكه روي ترازو هم نرويم كه خوب معلوم است بي خبر مي مانيم! ولي وقتي هفته اي يكبار روي ترازو مي رويم اين مقدار به ما نشان مي دهد كه "آقا/خانم، اين مقدار رعايت شما در هر هفته اين مقدار نتيجه در پي داشته است، اگر راضي هستيد به همين رويه ادامه دهيد، اگر هم ناراضي هستيد خوب بيشتر تلاش كنيد، ‌بيشتر رعايت كنيد، لازم شده فعاليت بدني را هم بيشتر كنيد و گريزها و عدم رعايت ها را كنار بگذاريد تا به نتيجه برسيد".
نظرات

 
   
 
Captcha