مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

معرفی به دوستان اشتراک گذاری
Possibility of enhanced risk of retinal neovascularization in repeated blood donors: blood donation and retinal alteration

Int J Gen Med. 2011;4:647-56.
Possibility of enhanced risk of retinal neovascularization in repeated blood donors: blood donation and retinal alteration.
Rastmanesh R

Abstract

Repeated blood donors manifest clinical, subclinical, and biochemical signs of iron deficiency anemia, have significantly higher erythropoietin and vascular endothelial growth factor (VEGF) concentrations, and decreased tissue oxygen saturation, oxygenated tissue hemoglobin, and regional cerebral oxygen saturation. Erythropoietin and VEGF are potent retinal angiogenic factors which may initiate and promote the retinal angiogenesis process independently or simultaneously. Increases in circulating levels of erythropoietin and VEGF are proportionate to the levels of hematocrit, hypoxemia, and tissue hypoxia. It is suggested that higher erythropoietin production following iron deficiency anemia-induced chronic hypoxemia/ hypoxia may, hypothetically, enhance the risk of retinal angiogenesis and/or neovascularization, possibly by inducing hypoxia inducible factor-1 alpha, which consequently upregulates genes stimulating angiogenesis, resulting in formation of a new vasculature, possibly by modulation of signal transducer and activator of transcription 3 signaling in the retina. Implications of this hypothesis cover erythropoietin doping, chronic hypoxia, and hypoxemic situations, such as angiogenesis-related cardiac and pulmonary diseases.


نظرات

 
   
 
Captcha