مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

چرا نبايد هر روز روي ترازو برويم؟

معرفی به دوستان اشتراک گذاری
چرا نبايد هر روز روي ترازو برويم؟


براي اينكه روند كاهش وزن خطي نيست!

بعضي وقت ها بدن در دو هفته اول به هر دليلي مقاومت مي كند ولي در شيب كاهشي قرار ميگيرد تا طي دو هفته بعدي وزن كم شود، ولي خوب معلوم است كه اين موضوع ديگر روي ترازو ديده نمي شود كه قرار است هفته بعد وزن كم شود! و شما با اين تصور كه ديگر وزن كم نمي كنيد نا اميد مي شويد و رژيم را رها ميكنيد. در حاليكه اگر با ايمان رژيم خود را ادامه مي داديد، راس زمان برنامه ريزي شده (و نه ديرتر) به همان مقدار كاهش وزن (و نه كمتر) دست مي يافتيد! پس ترازو را فقط به صورت هفتگي استفاده كنيد و با روشي كه در بالا ياد گرفتيد، عمل كنيد.


نظرات

 
   
 
Captcha