مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

معرفی به دوستان اشتراک گذاری
Anti-inflammatory and anti-mutagenic effect of the YHK phytocompound in hepatocytes: in view of an age-management liver-protecting approach

Rejuvenation Res. 2014 Apr;17(2):168-71.
Anti-inflammatory and anti-mutagenic effect of the YHK phytocompound in hepatocytes: in view of an age-management liver-protecting approach.
Catanzaro R, Celep G, Illuzzi N, Milazzo M, Rastmanesh R, Yaduvanshi SK, He F, Trushin M, Sapienza C, Srivastava N, Marotta F.
Author information
Abstract

The receptor for advanced glycation end products (RAGE) regulates cellular proliferation in hepatocellular carcinoma (HCC). The aim of this study was to test the in vitro effect of Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK), a nutraceutical with prior data suggesting its hepatocyte-protecting role, in regulating RAGE in the proliferation of the HCC cell line HuH7 as well checking also its potential modulation in the expression of the transcriptional factor nuclear factor-κB (NF-κB) p65. Our study showed that YHK significantly reduced cellular growth in the HuH7 cell line (p<0.05). Moreover, this phytocompound partly reduced gene expression of NF-κB p65 (by 35%, p<0.05). These data suggest that YHK has a potential role as a modulator of RAGE and RAGE ligands for potential healthy liver intervention in HCC prevention strategies.


نظرات

 
   
 
Captcha