مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

فرضيه دكتر راست منش با نظريه پردازان هندي، لهستاني، ايتاليايي، تركيه اي و يوناني در خصوص اينكه چگونه چاقي مادر در دوران بارداري مي تواند باعث چاقي فرزندان در آينده بشود. براي مطالعه اصل مقاله مي توانيد به كتابخانه كنگره ملي آمريكا به آدرس زير مراجعه نماييد https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24103493

فرضيه دكتر راست منش در خصوص رابطه چاقي دوران بارداري با چاقي آتي فرزندان

Nutrition. 2014 Mar;30(3):245-51
Excess body weight during pregnancy and offspring obesity: potential mechanisms
Paliy O, Piyathilake CJ, Kozyrskyj A, Celep G, Marotta F5, Rastmanesh R

Abstract

The rates of child and adult obesity have increased in most developed countries over the past several decades. The health consequences of obesity affect both physical and mental health, and the excess body weight can be linked to an elevated risk for developing type 2 diabetes, cardiovascular problems, and depression. Among the factors that can influence the development of obesity are higher infant weights and increased weight gain, which are associated with higher risk for excess body weight later in life. In turn, mother's excess body weight during and after pregnancy can be linked to the risk for offspring overweight and obesity through dietary habits, mode of delivery and feeding, breast milk composition, and through the influence on infant gut microbiota. This review considers current knowledge of these potential mechanisms that threaten to create an intergenerational cycle of obesity


نظرات

 
   
 
Captcha