مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

Polyphenols in Human Health and Disease

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

فصل چهل و سوم كتاب Polyphenols in Human Health and Disease كه توسط دكتر Gulcin Celep و پروفسور Marotta تدوين شده و توسط انتشارات King College London تحت ويرايش پروفسور سر رونالد واتسون برنده جايزه نوبل انگلستان به چاپ رسيده است.

Polyphenols in Human Health and Disease

نظرات

 
   
 
Captcha