مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

Issues in Pharmacology, Pharmacy, Drug Research, and Drug Innovation

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

در كتاب زير كه توسط Scolarlyeditions به چاپ رسيده به فرضيه دكتر راست منش استناد شده كه طي آن به حاكميت فرضيه دوپامين در بيماري بيش فعالي كودكان هشدار داده شده است.

Issues in Pharmacology, Pharmacy, Drug Research, and Drug Innovation

Issues in Pharmacology, Pharmacy, Drug Research, and Drug Innovation


نظرات

 
   
 
Captcha