مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

Immunonutrition: Interactions of Diet, Genetics, and Inflammation

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

كتاب Immunonutrition: Interactions of Diet, Genetics, and Inflammation كه فرضيه دكتر راست منش و پروفسور آلن بائر در خصوص احتمال افزايش حساسيت پوستي در بيماران مبتلا به لوپوس در پي مصرف فورانوكومارين ها را چاپ نموده است.

Immunonutrition: Interactions of Diet, Genetics, and Inflammation

Immunonutrition: Interactions of Diet, Genetics, and Inflammation


نظرات

 
   
 
Captcha