مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

مقاله اي تئوريك و مروري كه به شدت مورد توجه و استناد پژوهشگران عرصه روان پزشكي قرار گرفته و در آن دكتر راست منش به همراه جمعي از مشهورترين نظريه پردازان فرانسوي روانپزشكي، در خصوص نقش كمبود ويتامين د در بروز و تشديد بيماري هاي مختلف رواني استدلال كرده است. براي مطالعه اصل مقاله مي توانيد به كتابخانه كنگره ملي آمريكا به آدرس زير مراجعه نماييد https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330899

فرضيه دكتر راست منش با پژوهشگران فرانسوي در مورد نقش درماني و محافظتي ويتامين د در برابر افسردگي

J Clin Psychiatry. 2013 Nov;74(11):1121-2
The role of vitamin D in depression: from a curious idea to a therapeutic option
Annweiler C, Rastmanesh R, Richard-Devantoy S, Beauchet O


نظرات

 
   
 
Captcha