مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

كتاب Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health كه در آن به فرضيه پيشرفته و پيشرو دكتر راست منش، پروفسور ماروتا و پروفسور ياداو در خصوص استفاده از پروبيوتيك ها براي افزايش اثربخشي واكسيناسيون ايدز استناد و استدلال شده است.

Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health

Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health


نظرات

 
   
 
Captcha