مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

World Journal of Nutrition and Health

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

دكتر راست منش يكي از اعضاي هيات تحريره ژورنال انگليسي زبان World Journal of Nutrition and Health است كه در آمريكا به چاپ مي رسد.

World Journal of Nutrition and Health

ساير اعضاي هيات تحريريه عبارتند از:

Editorial Board Member

Guangyu  Dong
University of Pennsylvania,  United States
 
Jianbo  Xiao
Universität Würzburg, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Am Hubland, Wüzburg,  Germany
 
Javier  Cubero
Extremadura University,  Spain
 
Hamid  El Bilali
Mediterranean Agronomic Institute of Bari,  Italy
 
Ioannis  Delimaris
Biology Unit, School of Human Sciences, University of Thessaly,  Greece
 
Ke  Chen
Chengdu Women and Children's Central , Hospital of Chongqing Medical University,  China
 
Daniel  Pra
Universidade de Santa Cruz do Sul,  Brazil
 
Reza  Rastmanesh
Independent Researcher,  Iran
 
Ozlem  Bahadir Acikara
Ankara University,  Turkey
 
Jovan  Bojkovski
University of Belgrade,  Serbia
 
Smaranda  Diaconescu
"Gr.T.Popa" University of Medicine and Pharmacy,  Romania
 
Veronica  Mocanu
Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi,  Romania
 
Dr S. K.  Goyal
Banaras Hindu Univerity,Varanasi,  India
 
Balasubramanian  Sathyamurthy
Bangalore University,  India
 
Yousif  Elhassaneen
Dean Faculty of Home Economics, Minoufiya University,  Egypt

نظرات

 
   
 
Captcha