مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

Jacobs Journal of Obesity

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

دكتر راست منش يكي از اعضاي هيات تحريره ژورنال انگليسي زبان Jacobs Journal of Obesity است كه در آمريكا به چاپ مي رسد.

Jacobs Journal of Obesity

ساير اعضاي هيت تحريريه عبارتند از:


Editorial Board
EB Asli Ucar     

Dr. Asli Ucar

University of Ankara, Turkey
EB A.hussain      

Dr. A Hussain

Brighton University Hospital's, UK
EB gunizkoksal      

Dr. Guniz M. Koksal

Istanbul university, Turkey
EB Jaime Ruiz-Tovar Polo     

Dr. Jaime Ruiz-Tovar Polo

University Hospital Rey Juan Carlos (Madrid-Spain), Spain
EB Jonathan Todd Carter     

 

Dr. Jonathan Todd Carter

University of California, San Francisco
 
EB Hamzeh ALZABADI     

Dr. Hamzeh Alzabadi

An-Najah National University, Nablus-Palestine
EB Pardis Pedram     

Dr. Pardis Pedram

Memorial University, Canada
EB Naga Venkata Krishna Chand Pothineni     Dr. Naga Venkata Krishna Chand, Pothineni

University of Arkansas for medical sciences, USA
EB Rade Vukovic     

Dr. Rade Vukovic

Institute of Mother and Child Health Care, Serbia
Unknown EB PHOTO      

 

Dr. Vlad Denis Constantin

St. Pantelimon Emergency Clinical Hospital, Bucharest (Romania)
 
EB Vivek Bindal      

Dr. Vivek Bindal

Ganga Ram Institute of Post Graduate Medical Education and Research, New Delhi, India
EB Paolo Piaggi      

Dr. Paolo Piaggi

University Hospital of Pisa, Italy
EB Bubnov Rostyslav      

Dr. Bubnov Rostyslav

National Academy of sciences of Ukraine, Ukraine
EB Raffaella Cancello      

Dr. Raffaella Cancello

Instituto Auxologico Italiano,IRCCS, Milan, Italy
EB Raffaele Tinelli     

Dr. Raffaele Tinelli

Perrino Hospital of Brindisi, Italy
EB Xinfu Guan     

Dr. Xinfu Guan

Baylor College of Medicine, USA
EB Mirele     

Dr. Mirele Savegnago Mialich Grecco

University of Sao Paulo, Brazil
EB Prof.Belgin Susleyici Duman     

Dr. Belgin Susleyici - Duman

Marmara University, Turkey
EB Raziye     

Dr. Raziye : Kursunluoglu Akcilar

Dumlupınar University, Turkey
EB Betul Unal     

Dr. Betul Unal

Akdeniz University , Turkey
EB Osman Hayran     

Dr. Osman Hayran

İstanbul Medipol University, Turkey
EB Martina Raquel Gallagher     Dr. Martina Raquel Gallagher

University of Texas at Houston School of Nursing, Houston, USA
EB Javier Alvarez-Cienfuegos Suarez     Dr. Javier Alvarez-Cienfuegos Suarez

University Clinic of Navarra, Spain
EB Mustafa Metin Donma     Dr. Mustafa Metin Donma

Namik Kemal University, Turkey
EB Mohammed Subhi Salem Ellulu     

Dr. Mohammed  Ellulu

Universiti Putra, Malaysia
EB Babak Nakhostin-Roohi     Dr. Babak Nakhostin-Roohi

Islamic Azad University, Iran
EB EVANGELOS TZIRITIS     

Dr. Evangelos Tziritis

Hellenic Agricultural Organisation “DEMETER”, Greece
EB Kagan Ucok     

Dr. Kagan Ucok
Afyon Kocatepe University, Turkey
EB Muammer Karadeniz     

Dr. Muammer Karadeniz
Ege University Medical school, Turkey
Unknown EB PHOTO     

Dr. Teresa Maria Bianchini de Quadros

Federal University of Bahia Reconcavo,Brazil
EB Daniel Bailey     

Dr. Daniel Bailey

University of Bedfordshire, UK
EB MEHDI RAZAVI     

Dr. Mehdi Razavi

Oklahoma State University, USA
EB Mohammed Abdalla Hussein     

Dr. Mohammed Abdalla Hussein

October 6 University, Egypt
EB ARZU DURUKAN     

Dr. Arzu Durukan

Yeditepe University,Turkey
EB Mehrshad Abbasi     

Dr. Mehrshad Abbasi

Tehran University, Iran
Unknown EB PHOTO     

Dr. Ali Reza Khoshdel

AJA University, Iran
EB fuat gurkan      

Dr. Mehmet Fuat Gurkan

Dicle University, Turkey
EB Yoshifumi Saisho      

Dr. Yoshifumi Saisho

Keio University, Japan
EB OZLEM CIGERLI      

Dr. Ozlem Cigerli

Baskent University Istanbul Hospital, Turkey
EB Hidesuke Kaji     

Dr.  Hidesuke Kaji

University of Hyogo, Japan
Unknown EB PHOTO     Dr. Alex Pinheiro Gordia

Federal University of Bahia Reconcavo, Brazil
EB Akbar Nikkhah     

Dr. Akbar Nikkhah

University of Zanjan, Iran
EB Ahmed Aly Mahmoud Awad Hassan     Dr. Ahmed Ali Hassan

Ain Shams University, Egypt
EB Reza manesh     

Dr. Reza Rastmanesh

Independent Nutritionist/Researcher, Iran
EB Jeremy B. Coquart     

Dr. Jeremy B. Coquart

University of Rouen, France


نظرات

 
   
 
Captcha