مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

Bioinformatics in Nutrition

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

دكتر راست منش سردبير ژورنال بيوانفورماتيكس در تغذيه است. در اين مجله، افراد سرشناسي مانند پروفسور Kenneth Blum به عنوان عضو هيات تحريريه همكاري دارد كه كاشف ژن اعتياد به الكل است.

Bioinformatics in Nutrition

Editor-in-Chief

Reza Rastmanesh

Associate Editors

Kenneth Blum
Department of Pharmacology (retired Full Professor), Chief Division of Substance Abuse, University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas, 78284. E-mail: drd2gene@aol.com

Ioannis Valavanis
School of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, 9 Iroon Polytechniou Str., Zografos, 15780 Athens, Greece. E-mail: ivalavan@eie.gr

Chandrika J Piyathilake
Department of Nutrition Sciences, University of Alabama at Birmingham, 1675 University Blvd, Webb 326, Birmingham, AL 35294. E-mail: piyathic@uab.edu

Viroj Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok 10160, Thailand. E-mail: wviroj@yahoo.com

Editorial Board

Vicente M. Reyes
Assistant Professor, Dept. of Biological Sciences, 08-1336, School of Life Sciences, College of ScienceRochester Institute of Technology
Rochester, NY 14623-5603. E-mail: vmrsbi@rit.edu

Henryk Kostyra
Department of Food Immunology and Microbiology, Institute of Animal reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Tuwima 10, Olsztyn 1-747, Poland. E-mail: h.kostyra@pan.olsztyn.pl

Wu Yukun
Center for Vaccine Development, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD 21201, USA. E-mail: wu@medicine.umaryland.edu

Gang Yang
Key Laboratory of Forest Plant Ecology, Ministry of Education, Northeast Forestry University, Harbin, 150040, China. E-mail: theobiochem@gmail.com

Bogdan Amuzescu
Department of Biophysics and Physiology, Faculty of Biology, University of Bucharest, Splaiul Independentei 91-95, Bucharest, Romania. E-mail: bogdan@biologie.kappa.ro

Daniel Yap
Bioinformatics Institute, Matrix, Singapore. E-mail: Daniel.yap@basf.com

Steady Mushayabasa
Modelling Biomedical Systems Research Group, Department of Applied Mathematics, National University of Science and Technology, P.O. Box 939 Ascot, Bulawayo, Zimbabwe. E-mail: steadymushaya@gmail.com

Marios Kyriazis
British Longevity Society, Hemel Hempstead, United Kingdom. E-mail: drmarios@live.it

Xuan Xiao
Computer Department, Jing-De-Zhen Ceramic Institute, Jing-De-Zhen, China. E-mail: xiaoxuan0326@yahoo.com.cn

Yung-Jong Shiah
Graduate Institute of Guidance and Counseling, National Kaohsiung Normal University, Taiwan. E-mail: shiah@nknucc.nknu.edu.tw

Gulcin Sagdicoglu Celep
Gazi University Ankara, Turkey. E-mail: gulcin.celep@gmail.com

Raffaella Cancello
Department of Medical Sciences and Rehabilitation, Istituto Auxologico Italiano, Milan, Italy Senior Scientist at Istituto Auxologico Italiano, Molecular biology laboratory, Milano, Italy. E-mail: r.cancello@auxologico.it

Adeeb Shehzad
School of Life Sciences, College of Natural Sciences, Kyungpook National University, Daegu, South Korea. E-mail: adeeb.shehzad@gmail.com


نظرات

 
   
 
Captcha