مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

Non-Caloric Methods for Weight Loss

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

دكتر راست منش سردبير ژورنال روش هاي غيركالريك براي كاهش وزن است. در اين مجله، افراد سرشناسي مانند پروفسور Hariom Yadav به عنوان عضو هيات تحريريه همكاري دارد كه از نويسندگان و دانشمندان مشهور پزشكي است.

Non-Caloric Methods for Weight Loss

Editor-in-Chief

Reza Rastmanesh
E-mail: macarized@yahoo.com

Associate Editors

Kenneth Blum
Department of Pharmacology (retired Full Professor), Chief Division of Substance Abuse, University of Texas Health Science Center, San Antonio, Texas, 78284. E-mail: drd2gene@aol.com

Chandrika J Piyathilake
Department of Nutrition Sciences, University of Alabama at Birmingham, 1675 University Blvd, Webb 326, Birmingham, AL 35294. E-mail: piyathic@uab.edu

Viroj Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok 10160, Thailand. E-mail: wviroj@yahoo.com

Editorial Board

Hariom Yadav
Diabetes, Endocrinology, and Obesity Branch, National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases, National Institutes of Health, Clinical Research Center, South Drive and Old Georgetown Road, Bethesda, MD 20892, USA. E-mail: yadavhariom@gmail.com

Kamon Chaiyasit
Inter-department of Pharmacology, Graduate School, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.E-mail: kamon.chaiyasit@gmail.com

Catherine Ulbrich
Natural Standard Research Collaboration, One Davis Square, Somerville, MA 02144, USA. E-mail: ulbricht@naturalstandard.com

Xuewu Zhang

College of Light Industry and Food Sciences, South China University of Technology, Guangzhou, China. E-mail: snow_dance@sina.com

Xuan Xiao

Computer Department, Jing-De-Zhen Ceramic Institute, Jing-De-Zhen, China.E-mail: xiaoxuan0326@yahoo.com.cn

Piti Palungwatchira
Srinakharinwirot University Skin Center, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand.E-mail:  pitipalungwachira@hotmail.com

Daniel Yap

Bioinformatics Institute, Matrix, Singapore. E-mail: Daniel.yap@basf.com

Henryk Kostyra
Department of Food Immunology and Microbiology, Institute of Animal reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences, Tuwima 10, Olsztyn 1-747, Poland. E-mail: h.kostyra@pan.olsztyn.pl

Wu Yukun
Center for Vaccine Development, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD 21201, USA. E-mail: wu@medicine.umaryland.edu

Xing-Ming Zhao
European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, Germany. E-mail: zhaoxingming@gmail.com

Dteady Mushayabasa
Modelling Biomedical Systems Research Group, Department of Applied Mathematics, National University of Science and Technology,
P.O. Box 939 Ascot, Bulawayo, Zimbabwe. E-mail: steadymushaya@gmail.com

Marios Kyriazis
British Longevity Society, Hemel Hempstead, United Kingdom. E-mail: drmarios@live.it

Bogdan Amuzescu
Department of Biophysics and Physiology, Faculty of Biology, University of Bucharest, Splaiul Independentei, 91-95, Bucharest, Romania. E-mail: bogdan@biologie.kappa.ro

Yung-Jong Shiah
Graduate Institute of Guidance and Counseling, National Kaohsiung Normal University, Taiwan. E-mail: shiah@nknucc.nknu.edu.tw

Gulcin Sagdicoglu Celep
Gazi University Ankara, Turkey. E-mail: gulcin.celep@gmail.com


Raffaella Cancello

Department of Medical Sciences and Rehabilitation, Istituto Auxologico Italiano, Milan, Italy Senior Scientist at Istituto Auxologico Italiano, Molecular biology laboratory, Milano, Italy. E-mail: r.cancello@auxologico.it

Adeeb Shehzad
School of Life Sciences, College of Natural Sciences, Kyungpook National University, Daegu, South Korea. E-mail:  adeeb.shehzad@gmail.com

Lilian de Jonge

NIDDK/DEOB [C], CRC, Rm. 5-5431, 10 Center Drive (MSC-1284), Bethesda, Maryland  20892. E-mail: elisabeth.dejonge-levitan@nih.govنظرات

 
   
 
Captcha