مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

Nutrition in the Prevention and Treatment of Abdominal Obesity

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

كتاب Nutrition in the Prevention and Treatment of Abdominal Obesity كه توسط رونالد راس برنده جايزه نوبل انگلستان به چاپ رسيده و در آن به مقاله دكتر راست منش در خصوص تاكيد بر لزوم بررسي تاثير اسيد لينولئيك در بيماران سرطاني استناد و اشاره شده است.

Nutrition in the Prevention and Treatment of Abdominal Obesity

نظرات

 
   
 
Captcha