مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

اين كتاب در سال 2001 توسط انتشارات Nova به چاپ رسيده و يك فصل كامل اين كتاب توسط دكتر راست منش نگاشته شده و در ضمن در همين فصل به فرضيه پتاسيم كورتيزول دكتر راست منش استناد شده است كه پيشتر از اين توسط مجله انگليسي زبان Medical Hypotheses به چاپ رسيده بود.

Psoriasis: Causes, Treatments, and Pathological Models
Jessica Jean, Martha Estrella Garcia-Perez, Simon Guerard, Roxane Pouliot
Nova Science Publishers, Incorporated, 2011

نظرات

 
   
 
Captcha