مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

رژيم جامع نگر

 رژیم لاغری مدرن تلفيقي از رژيم هاي كلاسيك و طب سنتي آكادميك است.

در اين رژيم ها نوع غذاها آزاد است و فقط مقدار غذا پيشنهاد مي شود و ميان وعده نيز براي مديريت گرسنگي آزاد است و براي افزايش  سوخت و ساز از مواد طبيعي و گياهي و ويتامين ها استفاده مي شود. ما نيز از همين روش استفاده مي كنيم.

 در رژيم هاي جامع نگر و مدرن، در كنار تنظیم هوشمندانه رژيم بر اساس كالری، تحمل، درجه پايبندي و اشتياق و نياز درماني يا روحي و همچنين، اراده فردي كه رژیم مي گيرد؛ بازی ماهرانه اي روي تركیبات مود غذايي، سوخت و ساز بدن و اصلاح تعادل باكتری های روده بر اساس شواهد برگرفته از طب سنتي آكادميك انجام مي شود.

بعضي از مواد غذایی با اینكه كالری ندارند، باعث ممانعت از كاهش وزن می شوند. برعكس، بعضی میوه ها با اینكه ممكن است كالری سرشاری هم داشته باشند؛ به دلیل دارا بودن برخی انواع خاص آنتی اكسیدان ها و پلی فنل ها، از رهگذر تنظیم تعادل باكتری های روده و هم ترشح هورمون سروتونین در مغز و كمك به برقراری تعادل مكانیسم سیری و گرسنگی در مغز؛ به شدت به نفع كاهش وزن تمام بشوند.

 
نگاه قدیمی برخي روش ها كه تنها كالری را همه كاره می داند اين اطلاعات را بكار نمي بندد و با محدود كردن بعضی میوه ها، هم گرسنگی غیر ضروري به فرد تحمیل می كنند و هم لذت برخورداری از میوه ها را سلب می كنند و هم با كاهش كیفیت زندگی، شانس ادامه یكچنین رژیم سخت و كم كالری را به حداقل می رسانند و در این بین فرد ممكن است به دلیل سختی گرسنگی از ادامه راه بازبماند.

 
از این پتانسیل ها در رژیم های مدرن و جامع نگر به خوبی استفاده می شود.

در رژيم مدرن تجويزي كه تلفيقي از رژيم هاي كلاسيك و طب سنتي آكادميك است، در كنار تنظيم هوشمندانه كالري بر اساس تحمل و اراده فرد رژيم گيرنده، از روابط ظريف بين تركيبات، هورمون ها، سوخت و ساز بدن و تعادل يا عدم تعادل باكتري هاي روده نيز استفاده مي شود. براي مثال، در اين رژيم ها، مصرف ميوه به هر ميزان آزاد براي رفع گرسنگي آزاد است. در حالي كه در اكثر رژيم هاي قديمي، مقدار مصرف ميوه محدود به فقط دو سه واحد است. در رژيم مدرن،  بسته به شرايط، هرچند وقت يكبار آزمايش هاي متابوليكي، هورموني و خوني انجام مي شود تا از آخرين شرايط بدن اطلاع حاصل شود.