مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

رژيم هاي ژنتيكي و اپي ژنتيكي

رژيم هاي ژنتيكي و اپي ژنتيكي چگونه خواهند بود؟

بر اساس پيش بيني دانشمندان تا بيست سال آتي، نسل آينده رژيم ها، از سطح كالري، هورمون و تعادل باكتريايي فراتر خواهد رفت و اطلاعات ژنتيكي و اپي ژنتيكي، اساس طراحي رژيم ها خواهد بدود.

 

اپى‌ژنتیک نظریه اى در زمینه توارث است که مى‌گوید ژن داراى «حافظه‌اى» براى یک واقعه است. ممکن است دو نسل در معرض واقعه یا رخدادى قرار بگیرند و این رخداد در ژن‌هاى آن نسل نشان گذارى شوند و این تاثیرات براى ۴ یا ۵ نسل بعد یا بیشتر ادامه یابد. اپی‌ژنتیک شاخه کاملى از ژنتیک با مفاهیمى گسترده است که اغلب ما کمتر درباره آنها شنید‌ه‌ایم.

بر اين اساس، رژيم هاي اپي ژنتيك بر اساس استخراج بهترين شرايط بدن از روي توالي ژن ها و شبيه سازي اثر شريط مختلف محيطي بر روي ژن ها طراحي خواهند شد.

پيش بيني مي شود تا رسيدن به چنين مرحله اي، بيست تا سي سال وقت لازم باشد.

محدوديت اين روش اين است كه طراحي چنين رژيم هايي مستلزم داشتن اطلاعات رژيمي تا سه نسل پيش و يا شجره خانوادگي است كه طبيعتا محدوديت بزرگي است.

رفرانس:

Circ Cardiovasc Genet. 2016 Apr 19
Nutrigenomics, the Microbiome, and Gene-Environment Interactions: New Directions in Cardiovascular Disease Research, Prevention, and Treatment: A Scientific Statement From the American Heart Association
Ferguson JF, Allayee H, Gerszten RE, Ideraabdullah F, Kris-Etherton PM, Ordovás JM, Rimm EB, Wang TJ, Bennett BJ

 

در حال حاضر، بهترين روش رژيمي همان روش جامع نگر است كه تلفيقي از روش كالري شماري، هورموني، تعادل باكتريايي و طب سنتي است و رژيم هاي تجويزي ما نيز بر اساس همان روش جامع نگر است.

براي كسب آگاهي بيشتر در مورد معاني واژه هاي تخصصي مي توانيد به دانشنامه يا موتور جستجوي همين سايت مراجعه نماييد.