مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

چه كسي بايد رژيم جامع نگر تجويز كند؟

در آمريكا و اروپا، تجويز رژيم هاي جامع نگر مستلزم داشتن شرايط زير است:

  1. داشتن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي علوم تغذيه
  2. داشتن كتاب يا مقالات و تاليفات در ساير زمينه هاي مرتبط پزشكي منجمله داروشناسي، ديابت، بيماري قلبي عروقي، بيماري هاي مفصلي

 

با اين تفاسير تجويز رژيم از سوي افرادي كه در رشته مرتبط تغذيه تحصيل نكرده اند منطقي نيست. چه برسد به تجويز رژيم هاي جامع نگر.

سوالي كه بايد هميشه از خود پرسيد اين است؟

  • براي چه براي تعمير يك وسيله الكترونيكي بايد به يك بافنده فرش مراجعه كنم؟
  • براي چه براي تعمير يك فرش به يك مكانيك مراجعه كنم؟
  • براي چه براي طراحي يك خانه يا ويلا، به جاي مهندس عمران به يك آجرچين مراجعه كنم؟
  • براي چه....

و براي چه هاي مشابه!

در مدل هاي بالا،‌ اشتباه در تصميم گيري باعث از دست دادن وسيله يا جنس يا مال مي شود

ولي در مدل هاي مربوط به سلامتي، چيز مهم تري از دست مي رود: سلامتي! سلامتي! سلامتي!