مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
سرعت چرخش موتور سرعت چرخش موتور

سرعت چرخش موتور در ماشین لباسشویی به تعداد چرخش دیگ آن در بالاترین سرعت ممکن اطلاق می‌شود و واحد آن دور در دقیقه(RPM) می‌باشد. این سرعت تنها در حالت خشک کن ماشین لباسشویی کاربرد دارد و سرعت چرخش موتور در برنامه های عادی شستشو به مراتب پایین‌تر از این مقدار خواهد بود. در نتیجه سرعت چرخش بالا در ماشین لباسشویی ها تنها برای حالت خشک کن می‌تواند عاملی برتری دهنده باشد. هرچقدر سرعت موتور بالاتر باشد می‌توان انتظار داشت پس از برنامه خشک شویی لباس‌هایی خشک‌تر را از ماشین لباسشویی تحویل بگیریم. اکثر ماشین لباسشویی های بازار دارای سرعت موتوری مابین 1000 تا 1600 دور در دقیقه هستند.