مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
ظرفیت دیگ ظرفیت دیگ

ظرفیت مخزن یا درام ماشین لباسشویی یکی از نکات مهم در رابطه با انتخاب و خرید این دستگاه است. ماشین لباسشویی ها عمدتا ظرفیتی بین 5 تا 12 کیلوگرم دارند و انواع 7 و 8 کیلوگرمی آن‌ها جزو پرطرفدارترین‌ مدل‌ها هستند. انتخاب ظرفیت مخزن باید متناسب با الگوی شستشوی البسه خانواده و همچنین جمعیت آن صورت گیرد. اشتباه در انتخاب ظرفیت مخزن و انتخاب ماشین لباسشویی های با ظرفیت مخزن بالا برای خانواده ای کم جمعیت می‌تواند باعث هدر رفت انرژی برق و آب در چرخه شستشو شود و یا در صورت انتخاب ماشین لباسشویی های با ظرفیت مخزن پایین برای خانواده ای پرجمعیت تعداد دفعات روشن کردن ماشین لباسشویی بالا رود. به طور کلی و بدون در نظر گرفتن الگوی شستشو، ماشین لباسشویی های 5 و 6 کیلوگرمی برای خانواده های 2 نفره، ماشین لباسشویی های 7 کیلوگرمی برای خانواده های 2 تا 3 نفره، ماشین لباسشویی های 8 کیلوگرمی برای خانواده های 3 تا 4 نفره، ماشین لباسشویی های 9 کیلوگرمی برای خانواده های 4 تا 5 نفره و ماشین لباسشویی های با ظرفیت بالاتر برای خانواده های 5 نفره به بالا توصیه می‌شوند. اما در نهایت انتخاب ظرفیت مخزن باید با توجه به میزان لباس‌های کثیف خانواده صورت گیرد و نمی‌توان نسخه ای کلی پیچید.