مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
قابلیت مایکروویو قابلیت مایکروویو

قابلیت مایکروویو اصلی‌ترین مکانیزم پخت در اجاق‌های مایکروویو است. در این شیوه پخت امواج رادیویی با طول موج کوتاه به ماده غذایی تابیده می‌شود تا با به جنبش درآوردن مولکول‌های آب بافت ماده غذایی حرارت حاصل شود و در نهایت باعث پخت ماده غذایی شود. در اجاق‌های مایکروویو از دستگاهی به نام مگنترون برای تبدیل انرژی الکتریکی به ریز موج استفاده می‌شود. در اکثر اجاق‌های مایکروویو می‌توان توان خروجی دستگاه را تعیین نمود، توان مصرفی اکثر مگنترون ها در بیشتر موارد در بالاترین حالت 1000 وات است