مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
هیتر سرامیکی هیتر سرامیکی

کی دیگر از راهکارهای سامسونگ در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده از هیتر سرامیکی در ماشین لباسشویی های تولیدی‌اش می‌باشد. طبق ادعای سامسونگ، در گذر زمان مواد معدنی موجود در آب روی هیتر سرامیکی برخلاف انواع معمول رسوب ننموده و در نتیجه همیشه سطح هیتر عاری از رسوبات خواهد بود. لازم به ذکر است که اگر هیتر ماشین لباسشویی رسوب بگیرد، برق بیشتری برای گرم کردن آب مصرف می‌کند. زود گرم شدن و دیر از دست دادن گرما، از دیگر ویژگی‌های هیتر سرامیکی است.