مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
گریل گریل

در اجاق‌های مایکروویو گریل به المنت گرمازایی (Heating Element) اشاره دارد که باعث برشته و طلایی شدن مواد غذایی می‌شود، اساس کار این هیترها بر مبنای تبدیل انرژی الکتریکی به گرما است، این تبدیل انرژی مقداری نور نیز تولید می‌کند که به رنگ سرخ نمایان می‌شود. این المنت ها در اکثر اجاق‌های مایکروویو در بخش بالایی قرار دارند اما در برخی مدل‌ها برای گرمازایی یکسان از بالا و پایین در بخش پایینی نیز از گریل استفاده می‌نمایند. برخی از مایکروویوها امکان تنظیم درجه حرارت گریل را به کاربر می‌دهند، اما در بیشتر موارد تنها می‌توان گریل را روشن و یا خاموش نمود و کنترلی روی درجه حرارت وجود نخواهد داشت.