مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
یخ زدایی یخ زدایی

قابلیت یخ زدایی در مایکروویوها به وجود برنامه ای از قبل تعیین شده برای یخ زدایی از مواد غذایی گوناگون اشاره دارد. در اکثرمایکروویوهایی که به این قابلیت مجهز هستند دکمه ای با همین نام نیز وجود دارد تا کاربر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این قابلیت دسترسی داشته باشد، در صورت وجود نداشتن کلید اختصاصی برای یخ زدایی این گزینه در منوی اصلی دستگاه در دسترس خواهد بود. در برخی مایکروویوها دستگاه این امکان را به کاربر می‌دهد که با انتخاب نوع ماده غذایی و همچنین وزن آن به بهترین شکل ممکن یخ زدایی را انجام دهد.