مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
6-Motion 6-Motion

به 6 حرکت شستشوی خاص در ماشین لباسشویی های شرکت الجی اشاره می کند. ماشین لباسشویی های الجی که مجهز به این سیستم هستند 6 حرکت مختلف که همانند شستشوی دستی هستند را شبیه سازی می کنند تا پروسه ی شستشوی لباسها به بهترین نحو صورت گیرد. این حرکت ها شامل پله ای، آبکشی، پیچشی، غلتاندن، ساییدن و تاب دادن می باشند. این حرکت ها می توانند به تنهایی یا بصورت ترکیبی با توجه به برنامه انتخابی مورد استفاده قرار بگیرند.