مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
Direct Drive Inverter Direct Drive Inverter

در این تکنولوژی تسمه و پولی از ساختار موتور ماشین لباسشویی حذف شده اند و موتور مستقیما به دیگ (محفظه دربردارنده لباس) متصل شده است. با استفاده از این تکنولوژی لرزش و صدای موتور نسبت به ماشین لباسشویی های معمولی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و بالطبع مشکلات خرابی تسمه و پولی هم از بین می رود. علاوه بر اینها این تکنولوژی مصرف انرژی را کاهش می دهد و در نهایت باعث افزایش عمر ماشین لباسشویی خواهد شد.