مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
TWIN cooling system TWIN cooling system

سیستم خنک کننده دوگانه یا TWIN Cooling System بخش‌های مستقل یخچال و فریزر را به طور جداگانه خنک می‌کند. در یخچال فریزرهای مجهز به این سیستم سامسونگ، از دو اواپراتور برای کنترل دما و خنک نمودن بخش‌های یخچال و فریزر استفاده می‌شود. از مزایای این سیستم می‌توان به کاهش مصرف انرژی، حفظ تازگی مواد غذایی، مرطوب بودن هوای بخش یخچال و همچنین خشک بودن هوای بخش فریزر اشاره داشت.