مگر چندبار به دنيا مي آييم؟ آيا وقت آن نرسيده كه بيشتر مراقب سلامتي مان باشيم؟! سلامتي شامل تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. وزن مناسب از مهمترين اركان سلامتي است. تا زماني كه به سلامتي نرسيده ايم از پا نخواهيم نشست. متاسفانه برخي از افراد با تقليد و دست به دست كردن رژيم دكتر تغذيه،‌ فرصت هاي طلايي كاهش وزن را هدر مي دهند و در اين بين افراد معدودي هستند كه دست به تقليد طراحي رژيم متخصصان ديگر مي زنند بي آنكه از فلسفه و دليل گنجاندن برخي مواد غذايي در رژيم مطلع باشند. خلق را تقليدشان بر باد داد..............اي دوصد لعنت بر اين تقليد باد 

واژه نامه

تصویر نمایهعنوانتوضیحات
Volt Control Volt Control

Volt Control یکی از ویژگی‌های قرارگرفته در ماشین لباسشویی های سامسونگ در جهت محافظت از دستگاه در برابر ولتاژ الکتریکی نامناسب و همچنین شوک‌های الکتریکی است. Volt Control با جلوگیری از ورود شوک‌های الکتریکی و همچنین ولتاژهای پایین به ماشین لباسشویی باعث افزایش طول عمر دستگاه می‌شود.